HippoLine

Zeven vragen voor EscuLine over BI in de zorg

EscuLine is nu 7 maanden bezig. Hoe maakt de startup het? We vragen het Robert van Ginkel, CEO en adviseur health analytics bij EscuLine.

‘Goed! Voor een jong bedrijf zijn we mooi op weg. We hadden direct al mooie projecten waarmee we aan de slag mochten. Dat heb je natuurlijk ook nodig om de organisatie neer te kunnen zetten. Qua groei hebben we er vrijwel elke maand een mooie klant bij gekregen. We doen veel in de huisartsenzorg, verpleeghuiszorg en thuiszorg. Op onze website gaan we de komende tijd onze klantverhalen vertellen’.

Onder één dak met HippoLine. Bevalt dat zo samen in Moordrecht? Zij weten alles van data, BI en GIS. Ze darten, lopen halve marathons etc.

‘Darten gaat inmiddels aardig. Maar ik pak liever een crossfit wodje dan een halve marathon. Bij de start van EscuLine ben ik bij mezelf nagegaan met wie ik dit bedrijf zou kunnen neerzetten. In mijn tijd bij Unit4 werkten we al samen met HippoLine en was ik vaak onder de indruk van de oplossingen die zij realiseerden. Ook de pragmatische aanpak in hun BI-projecten sprak mij toen al aan. Geen woorden maar data. We zitten in hetzelfde pand en werken nauw samen bij onze projecten. Het voelt collegiaal. EscuLine heeft 100% focus op de zorg. Essentieel om succesvol te zijn en blijven in mijn ogen. Zo zijn we in staat om de slag te maken die komt ná het dashboard. Namelijk ondersteuning van het management en professionals bij het interpreteren van de informatie. Dan is het prettig om een partner te hebben die zaken als: cloud services, security en technische consultancy op een professioneel niveau beschikbaar heeft’.

 Wat hebben jullie elkaar te bieden?

‘Wij zijn een startup, een nieuw Bedrijf. Arne van Groenland (adviseur health analytics bij EscuLine) heeft een serieus netwerk in de huisartsenzorg. Ik heb dat in de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) en gehandicaptenzorg. Een mooie combinatie van ervaring en visie. Maar er komt meer kijken bij BI-projecten. Zeker nu steeds meer klanten kiezen voor een gehoste analyse oplossing (cloud) is het fijn om Mirjam en haar team als ‘collega’s’ te hebben. Het feit dat HippoLine werkt voor veel financiële instellingen in Nederland zegt wel wat over het bedrijf. Dat is zeker een voordeel voor EscuLine”.

 

HippoLine werkt voor banken, verzekeraars en hypotheekverstrekkers. Botst dat met jouw vakgebied, zorg?

‘Juist niet, integendeel. Zij hebben bijvoorbeeld voor HDN (Hypotheken Data Netwerk) een heel mooi project neergezet: onlangs nog hebben ze voor HDN data-analyses geïntegreerd in een website. Bij de projecten die EscuLine doet ligt de focus op het zorginhoudelijke proces. Dus als je basis stuurinformatie op orde is gaan we door naar de inhoud. Daarbij kun je out of te box bedenken hoe je informatie terugkoppelt aan professionals. Een toepassing zoals bij HDN is dan een geweldig voorbeeld van ‘out of the box’. EscuLine kan profiteren van de best practises van HippoLine. En wie weet geldt dat ook andersom’.

In je laatste blog las ik dat je 10 jaar geleden bent afgestudeerd op het onderwerp: de toegevoegde waarde van business intelligence voor de zorg. Wat is er veranderd?

‘Er werd toen veel geïnvesteerd in, wat ik noem ‘secundaire proces informatie’. Zo kwam naar voren dat het heel belangrijk is om te weten hoeveel productie er is. Want zo noemen we in Nederland het verlenen van zorg. Ik ben er nog steeds niet helemaal aan gewend. Er is een verschuiving naar zorginhoudelijke informatie. Daar krijgen we steeds meer vragen over. Een mooie, inhoudelijke verandering vind ik. Ik zie ook dat er steeds meer waarde wordt gehecht aan klantbeleving. Ging er 10 jaar geleden één keer per twee jaar een pak papier naar klanten om in 66 vragen klanttevredenheid te meten. nu zie je dat steeds meer organisaties sturen op een eenvoudige parameter als NPS. En die veel vaker uitvragen dan één of twee keer per jaar. Daarmee hebben ze een actueler inzicht over wat hun klanten van de zorg vinden. Daarnaast is er nog een ander verschil. Je ziet duidelijk dat zorgprofessionals en het zorgmanagement veel meer in de lead zijn. De ondersteunende diensten gaan steeds minder vaak zomaar iets doen of bedenken zonder daarbij de zorg te betrekken. Zij bepalen wat voor type stuurinformatie nodig is, waarover het moet gaan. Waar je voorheen het hele spectrum van A tot Z moest offreren en uitwerken – om later te ontdekken dat 75 procent toch niet wordt gebruikt – zijn steeds meer instellingen in staat om dat te voorkomen door zorgmanagement en professionals te betrekken’.

Robert van Ginkel

Robert van Ginkel, (MBA in Strategic Management)

‘Een andere belangrijke verandering is dat de verantwoordelijkheden steeds lager in de organisaties zijn komen te liggen. Zelfsturing en zelforganisatie winnen steeds meer terrein. Dat is organisatorisch in gang gezet en er worden kaders gesteld. Maar vaak zijn de teams gedwongen zelfsturend geworden. Ik chargeer een beetje. Er is niet altijd even goed nagedacht over de stuurinformatie die beschikbaar moet zijn voor die zelfsturende teams. BI speelt en dergelijke teams een hele andere rol. De gebruikers zijn ook anders. Zelfsturende teams zijn geholpen met praktische, laagdrempelige cijfers en KPI’s. Applicaties moeten een bondige terugkoppeling geven en waar nodig wat detailinformatie. Vakmensen in de zorg hebben niet primair gekozen voor een baan achter de computer, dus val ze niet lastig met ballast! Wat wij proberen te doen is om naast die harde stuurcijfers altijd informatie vanuit de inhoud mee te geven. Bijvoorbeeld: zijn er ontwikkelingen in je doelgroep? of aan hoeveel mensen heb je het laatste kwartaal wondzorg geleverd? Hoe lang is die wond open geweest? Zien we daarin een stijgende lijn? En heeft de cursus wondverzorging effect op deze cijfers? Dat soort type analyses is niet altijd makkelijk want de data is niet altijd 1-2-3 voorhanden. Daarin zit ook een belangrijk stuk van ons onderscheidend vermogen om te helpen om goede keuzes te maken bij het gebruik van het primaire systeem’.

Tot slot, neem eens een voorschot op de toekomst. Zorg en BI over een jaar of tien…

‘Spannende vraag. Tien jaar geleden ging het over geïntegreerde stuurinformatie in de zorg. Maar dat was feitelijk het samenbrengen van informatie uit verschillende bronnen op één plek. In digitale silo’s iets rapporteren over financiën, personeel, productie en cliënten. We zijn inmiddels steeds beter in staat om uit alle informatie de verbanden te zien. En de techniek is klaar om meer met kunstmatige intelligentie te doen. In Amerika zijn ze daar in de zorg al ver mee. Kunstmatige intelligentie gaat een belangrijke rol spelen in zorgdata. Komt bijvoorbeeld het woord ‘verward’ regelmatig voor in relatie tot een medicatiewijziging, dan zou er iets aan de hand kunnen zijn. Zo kan een professional bijvoorbeeld eerder schakelen als er een delier dreigt te ontstaan en zo onnodige zorginzet en zorgkosten voorkomen. Ook predictive BI en decision support gaan een rol gaan spelen. Natuurlijk levert dat hoofdbrekens op, maar het zijn ook nieuwe, kansrijke ontwikkelingen’.