Een mooie Miljoenennota en een prachtig koets. Maar ik ben er niet gerust op dat het goed komt met de gezondheidszorg. Alles wijst op een forse verhoging van de premie. Alleen met lef kunnen kostenbesparende resultaten geboekt.

Loonkosten zijn de grootste post. Wordt in zorginstellingen de urgentie gevoeld om kritisch en bedrijfsmatig te kijken naar hoe het werk is georganiseerd? Kan dat slimmer, efficiënter en klantvriendelijker? Ik hoor regelmatig van zorgprofessionals dat dit systeem gericht is op ‘doen, productie draaien en tijdschrijven’. Dokters klagen dat zij geen dokter meer kunnen zijn. Managers snakken naar grip op de organisatie.

 

zorgdata2

Best practises

Stichting Halt en Cohesie begrijpen hoe je kunt innoveren om je organisatie efficiënter te laten werken. Zij gaan intelligent om met data. Bij Halt werken 250 mensen die zich aan vaste taak- en procedureafspraken moeten houden. Alle informatie over taken, het proces, de middelen en de financiering heeft Halt ontsloten in een dashboard. Daarmee sturen teammanagers de organisatie. Die aanpak levert besparingen op en oogst lof bij het Rijk en partners in de jeugdzorg (o.a. Justitie, Inspectie Jeugdzorg en gemeenten).
zorgdata3

Zorgprogramma’s

Cohesie is een andere speler in de zorg. Die organisatie, een samenwerkingsverband van 113 huisartsen in Noord-Limburg, gebruikt applicaties voor de HAP (huisartsenpost) en Cure and Care.  Met de HAP-tool heeft Cohesie een instrument om processen en beleid te verbeteren. Met het Cure and Care dashboard wordt de doelmatigheid van vijf (kostbare) zorgprogramma’s gemonitord. Hapert het zorgprogramma op onderdelen, dan kan direct worden ingegrepen. Twee BI-tools die inzicht geven in hoe het werk in instellingen is georganiseerd.

Joël Batenburg

gastredacteur HippoLine