Qlik Sense november 2023:

Grafiekselectie met doordachte uitleg!

In de wereld van data-analyse en visualisatie is het cruciaal om de juiste balans te vinden tussen vormgeving en informatieve inhoud. Qlik Cloud heeft hierop ingespeeld door een opwindende nieuwe functie te introduceren: de integratie van visualisaties met doeltreffende tekst.

Sinds de lancering van de nieuwste editie van Qlik Sense in november 2023 hebben we de kans gehad om met deze functie te experimenteren, en het heeft ons om een aantal reden enthousiast gemaakt.

De voordelen

Allereerst, grafieken kunnen soms complex zijn en het toevoegen van tekstuele uitleg geeft context en helpt bij de interpretatie van de data. Het legt uit wat de cijfers betekenen en helpt lezers de relevante informatie te begrijpen.

Daarnaast kan de tekst aandacht vestigen op specifieke punten, trends of uitschieters in de grafiek.

Zo laat bijvoorbeeld onderstaande grafiek het temperatuurverloop zien in de zomermaanden van 2023, het tekstobject maakt hiervan een korte samenvatting én zal zich aanpassen aan de selectie! En als er wijzigingen of patronen zijn in de geselecteerde data, kan de tekstuele uitleg helpen bij het verklaren van deze veranderingen.

Gerichte communicatie

Niet onbelangrijk: beeld en tekst tezamen kunnen je helpen bij gerichte communicatie. De maker van de grafiek kan welbewust specifieke boodschappen, conclusies of aanbevelingen overbrengen. Zo kan bijvoorbeeld complexe informatie beter worden gedeeld.

De tekst kan bovendien verhalend houvast en structuur bieden om data te presenteren, waardoor het gemakkelijker wordt voor lezers én kijkers om het verhaal achter de cijfers goed te blijven te volgen.

Samengevat biedt tekstuele uitleg bij een geselecteerde grafiek naar mijn overtuiging een ervaring die de begrijpelijkheid en impact van de data kan vergroten.