Qlik Sense februari 2022:

Stevige inzet op augmented analytics en een toefje front-end

Vorige maand verscheen een nieuwe release van Qlik: February 2022. Nu Nederland een ouderwets gezellig carnaval achter de rug heeft en alle kostuums weer netjes in de kast hangen, vonden wij het een mooi moment om de nieuwste versie eens goed onder de loep te nemen en de wijzigingen op een rij te zetten.

Augmented Analytics

Qlik zet de laatste jaren hard in op augmented analytics via de Insight Advisor, een pakket dat helpt bij het maken van visualisaties en het analyseren van gegevens. Met de nieuwste versie zijn analyses van periodevergelijkingen stabieler gemaakt, is er ondersteuning toegevoegd voor uitdrukkingen die in variabelen zijn opgenomen en zijn de mogelijkheden voor het aanpassen en instellen van bedrijfslogica uitgebreid. Denk bij laatstgenoemde aan het instellen van standaard kalenderperioden, het instellen van de gewenste trendrichting van metingen of het opgeven van favoriete metingen die vaker gebruikt zullen worden bij het genereren van inzichten.

Het concept is prachtig in zijn simpliciteit en heeft op papier veel potentie: selecteer de dimensies en metingen die je wilt opnemen in je analyse en Qlik genereert zelf relevante inzichten tot aan on-the-fly clustermodellen toe. Daarnaast worden ook de bestaande diagrammen getoond waarin de geselecteerde dimensies en metingen worden gebruikt. In de realiteit blijkt de Insight Advisor toch helaas behoorlijk weerbarstig vanwege het complexe logische model dat erachter hangt, de hit-or-miss standaardclassificatie van velden bij het inladen van data en de zeer beperkte aanpassings-mogelijkheden van objecten nadat deze zijn gegenereerd. Zeker bij complexe datamodellen wordt het al gauw erg veel werk alle velden correct te classificeren en vervolgens in te delen in groepen, pakketten en hiërarchieën om de Insight Advisor ten volle te kunnen benutten.

Qlik Sense februari 2022

Veel datumvelden worden in bovenstaande afbeeldingen niet standaard als zodanig herkend, dat resulteerde in vreemde resultaten.

Kortom, voor de die-hard analisten met een uitstekende grip op hun data is het een zeer interessant pakket, mits je bereid bent (veel) tijd te investeren in het verfijnen van het logische model. Ook ter inspiratie tijdens de ontwikkeling van een applicatie om snel voorbeelden van diverse visualisatiemogelijkheden te krijgen kan de Insight Advisor nuttig zijn. Voor de ‘gewone’ gebruiker zien wij echter de toegevoegde waarde nog niet helemaal, al houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Front-end wijzigingen

Wat betreft de front-end zijn er niet al te veel wijzigingen. De Heatmap extensie is geïntegreerd in het rasterdiagram (Grid chart) en nu beschikbaar als alternatieve lay-out optie. Let daarbij wel op dat vanaf deze versie de Heatmap extensie zelf ook niet langer meer zal worden ondersteund. Daarnaast heeft Qlik het makkelijker gemaakt om variabelen te beheren door het dialoogvenster een nieuw, overzichtelijker ontwerp te geven. Variabelen kunnen nu eenvoudig gezocht, gesorteerd en gedupliceerd worden. Ook kunnen tot 20 variabelen gelijktijdig verwijderd worden.

Qlik Sense februari 2022

Laden vanuit de hub

Een verrassende, maar zeker geen onbelangrijke, toevoeging is dat met deze release het mogelijk wordt gemaakt om laadtaken vanuit de hub te starten, stoppen of bekijken. Dit is met name handig voor applicaties die zeer onregelmatig worden gebruikt maar waarbij het wel van belang is dat data actueel is wannéér ze worden gebruikt. Doordat de gebruiker hiermee zelf in staat is de data te verversen, is het niet langer nodig om periodieke laadtaken in te richten. Scheelt weer wat belasting van de servers. Toegang tot deze functionaliteit kan uiteraard via rechten in de QMC worden geregeld.

Overige technische verbeteringen

Natuurlijk zijn er ook nog verschillende technische verbeteringen doorgevoerd. Zo is er een connector toegevoegd om direct bestanden vanuit een Google Drive te kunnen laden, is ondersteuning voor ‘sleutelpaarauthenticatie’ toegevoegd aan de Snowflake connector voor aanvullende beveiliging en kunnen vanaf nu IAM-referenties (AWS Identity and Access Management) gebruikt worden om naast afzonderlijke toegangsrechten ook rol-gebaseerde toegangsrechten toe te wijzen.

Tot slot is er ondersteuning voor opmaakopties toegevoegd bij het exporteren van gegevens vanuit platte tabellen naar Excel, wat betekent dat de totalen en de opmaak zoals wordt weergegeven in Qlik Sense nu ook zullen worden geëxporteerd.

Conclusie

Al met al leek deze release op het eerste gezicht weinig ingrijpende veranderingen te bevatten. De focus ligt sterk op augmented analytics via de Insight Advisor, echter zien wij voor de meeste use-cases en de doorsnee gebruiker nog niet veel toegevoegde waarde. Voor wie de tijd heeft alles netjes te definiëren óf een app ontwikkelt met het gebruik van de Insight Advisor als uitgangspunt, kan het leuke functionaliteiten toevoegen. Het nieuwe dialoogvenster voor het beheren van variabelen en de mogelijkheid om applicaties te verversen vanuit de hub zijn zeer welkome wijzigingen en ook de nieuwe en verbeterde connectors zullen ontwikkelaars kunnen waarderen.