Qlik Sense februari 2021:

Doet niet onder voor een Zweedse feestmaaltijd

Vraag Ronald van der Does, BI-specialist, ballen uit te delen voor de release van Qlik Sense februari 2021, dan doet hij dat grondig. De nieuwste features brachten brengen bij onze consultant prachtige zinnen en vergelijkingen naar boven. Die lofzang willen we je niet onthouden. Ronald, kom d’r maar in…

‘Een smörgåsbord van features’

Productontwikkeling voltrekt zich sinds de steentijd in hoofdlijnen hetzelfde. De meest intelligente en creatieve homo sapiens verzamelen al hun goede ideeën, waarna de boekhouder-holbewoner de al te ambitieuze voorstellen in het vuur gooit en van de rest de scherpe randjes afbeitelt. Het resultaat?  Een aantal afgestompte ideeën gaat geaccordeerd retour naar gedesillusioneerde slimmeriken.

Maar eens in de zoveel tijd is er een boekhouder-holbewoner (ook die titel evolueert) die dusdanig zit te slapen dat een groter dan gebruikelijk aantal briljante, onorthodoxe ideeën tegelijk het licht ziet. En of dat nou goed of slecht uitpakt, hier wordt productontwikkeling interessant. Voorbeelden genoeg.

Marina Bay Sands in Singapore met een tuin óp het hotel.

Oogstrelende Concorde. Technisch vernuft maar commercieel doodgeboren.

De release notes van Qlik Sense february doen vermoeden dat de jongens en meisjes bij Qlik hun Product Owner tijdens de nieuwjaarsborrel hebben gesproken, want het leest dit keer wel als een smörgåsbord van features. We worden getrakteerd op tal van nieuwigheden onder de motorkap, ook aan de visualisatiekant zijn er mooie en bruikbare mogelijkheden. Hier komen ze.

  • Master Metingen gebruiken in expressies

Het gebruik van master measures was al een uitstekende manier om het bouwen en onderhouden van de metingen in je apps eenvoudig te regelen, terwijl je het voor gebruikers een fluitje van een cent maakte om zelf visualisaties te maken of aan te passen, maar ze konden nog niet worden hergebruikt  in expressies. Dit was een langgekoesterde wens en dé reden om in specifieke situaties nog (delen van) metingen in variabelen te bewaren.

Nu is die laatste horde weggenomen. Master Measures kunnen nu door heel de app worden (her)gebruikt in expressies, dus ook in andere Master Measures! Een typisch voorbeeld:

Dit helpt ontwikkelaars bij het nog eenvoudiger maken en aanpassen van metingen en verkleint de kans op fouten.

Het was al best practice (maar niet afgedwongen!) om een variabele niet dezelfde naam te geven als een veld. Zie voor meer best-practices over variabelen mijn gratis webinar.

En daar komt nu dus bij: ‘geef je master measures niet dezelfde naam als een veld of een variabele’. Doe je dat wel, zoals in onderstaande puinhoop, dan zal Qlik Sense bij gelijknamigheid de master measure gebruiken. Goed om in het achterhoofd te houden.

  • Sheets conditioneel tonen

Een nieuwe feature die een reeks aan toepassingen mogelijk maakt, het op basis van een conditie tonen of verbergen van een sheet in een app. Denk bijvoorbeeld aan het slechts tonen van een sheet met projectdetails als er slechts één project binnen de app is geselecteerd of het verbergen van de sheet met resultaat voor een periode waar nog geen resultaat is geboekt.

Ook kan deze functionaliteit worden benut om specifieke gebruikers meer of juist minder detailoverzichten te tonen. Overigens is dit niet bedoeld als beveiligingsmaatregel, gebruik nog steeds section access voor het beperken van toegang tot bepaalde velden of een subset van het datamodel.

  • Een videospeler!

Ja echt, een videospeler. In je dashboard.

Het lijkt misschien een gimmick, maar gebruikers kunnen zo direct in de app duiding of instructies bekijken. Bovendien kan het video player-object (beschikbaar in de Dashboard Bundle) op basis van een expressie verschillende video’s afspelen, dus de mogelijkheden zijn erg uitgebreid.

  • Nieuwe visualisatie: de Grid Chart

De nieuwe Grid Chart lost een veelvoorkomende uitdaging heel elegant op: het weergeven van één meting over twee dimensies.

Hieronder twee voorbeelden. Het object biedt aardig wat mogelijkheden tot het aanpassen aan doel en voorkeur van de ontwikkelaar, echt een welkome aanwinst!

De Grid Chart vind je in de Visualization Bundle.

  • Nieuwe functies!

Een drietal nieuwe functies die niet alleen nieuwe mogelijkheden bieden, maar ook oplossingen bieden om sneller, schoner en performanter te scripten.

Coalesce

Vergelijkbaar met de Alt-functie voor numerieke waarden, levert de Coalesce-functie de uitkomst van de eerste niet-null-expressie terug. Nu hoeven we hiervoor niet meer terug te vallen op geneste if-statements.

EmptyIsNull

Ook zo’n handige, een functie die null teruggeeft wanneer een expressie een lege string is. Scheelt ook weer een hoop if-statements. We zullen ze nog gaan missen.

LevenshteinDist

De Levenshteinafstand is het minimale aantal bewerkingen dat nodig is om een gegeven string in een tweede te veranderen. Deze zijn handig bij het “fuzzy search”-berekeningen.

  • Kleine visualisatieverbeteringen

Een aantal kleine verbeteringen aan bestaande visualisaties die het gebruiksgemak weer ten goede komen.

Date picker

Twee van de voorgedefinieerde periodes, “this” en “last” in de date picker zijn voortaan aan te passen door de ontwikkelaar. Bovendien kan je de huidige periode wel of niet meetellen.

Bovendien kunnen voortaan alle datums tussen begin- en einddatum worden geselecteerd, waar voorheen alleen de datums die voorkwamen in het datamodel te selecteren waren.

Reload met button

Aan het buttonobject is voortaan en reloadactie te koppelen. Hierdoor kunnen gebruikers direct vanuit de app herladen. Zelfs een partial reload is mogelijk, indien in het script gedefinieerd. Houdt er wel rekening mee dat in Qlik Sense Enterprise de gebruiker de relevante rechten voor het starten van de reload moet hebben.

Single-click op mobiel

Voor een aantal objecten, zoals de variable input slider en de button, is het niet langer nodig op mobiel eerst het object met een klik te selecteren alvorens het te kunnen activeren, maar kan voortaan gelijk worden geklikt.

  • Verdere uitbreiding Augmented Analytics

Standaard analyseperiode

Het is voor gebruikers nu mogelijk een standaardperiode te selecteren voor analyses met de Insight Advisor. Werk je altijd op basis van maandcijfers? Dan toont de Insight Advisor alleen nog tijdresultaten op maandbasis.

Insight Advisor Chat in mashups

De Insight Advisor Chat kan nu embed worden in mashups.

Normalisatie voor K-means clustering

Verdere uitbreiding van de mogelijkheden voor clusteranalyse met K-means.

Natural Language Processing in meer talen

Het is nu mogelijk de meertalige natural language processing die al beschikbaar was in het SaaS-aanbod van Qlik te gebruiken in een Qlik Sense Enterprise-omgeving.