Stichting Halt

Halt bestraft jeugdcriminaliteit, geeft voorlichting en heeft een belangrijke signaleringsfunctie in de rechtsketen. De organisatie opereert vanuit in 11 regio’s, heeft een breed productenportfolio en werkt met vaste taak- en procedureafspraken. HippoLine heeft een dashboard gemaakt om de organisatie te kunnen sturen. Zowel directie als teammanagers gebruiken dit instrument.

Stichting Halt - HippoLine

Prestaties zichtbaar

Met deze heeft Halt zijn data beter ontsloten. Vrijwel realtime is te zien hoe de organisatie ervoor staat en wat de prestaties zijn in de afzonderlijke regio’s. Teammanagers zitten zelf aan de knoppen, zij bepalen hun eigen selecties en maken op basis van wat zij zien zelf een beeld van de actuele situatie. Het informatiesysteem helpt ook bij het ontwikkelen van nieuwe producten.

Rol voor GeoQlik

Het dashboard van Halt draait op software van QlikView en GeoQlik. Met NPrinting is de instelling beter en sneller in staat om kant en klare rapportages te leveren aan bijvoorbeeld het OM, de politie of partijen waarmee het in de rechtsketen samenwerkt.