NVIC (UMC Utrecht)

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, onderdeel van het UMC Utrecht, is het kenniscentrum voor de klinische toxicologie in Nederland. Bij vergiftigingen informeert het NVIC artsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden.

NVIC UMC Utrecht

Geografische spreiding

Voor statistische analyse maakt het NVIC al gebruik van QlikView. Om letterlijk in kaart te brengen wat de aard van de vergiftiging is en hoeveel mensen er wellicht bij betrokken zijn, is GeoQlik aan de applicatie toegevoegd. Zo wordt op een snelle manier inzicht verkregen in de geografische spreiding. Marijn Boerman, BI-consultant en GIS-specialist, heeft vervolgens medewerkers van het NVIC geholpen bij de installatie en training on the job.