HAP Cohesie

Voor spoedeisende hulp buiten kantooruren kunnen mensen in Noord-Limburg terecht bij Cohesie, in Venlo en Venray. Voor en achter de schermen van deze HAP’s geldt: de juiste maatregelen, op de juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste bezetting tegen minimale kosten.

Een BI-dashboard van HippoLine voor de gezondheidszorg

Registratiesysteem

Alles in de HAP’s wordt gelogd. Elke handeling zit in het registratiesysteem van Cohesie. Die data moet worden ontsloten om de beide huisartsenposten zo efficiënt mogelijk te kunnen sturen.

QlikView en GeoQlik

HippoLine en Cohesie hebben een HAP-applicatie gebouwd met QlikView en GeoQlik. Die geeft de organisatie handvatten om sneller tot beslissingen te komen over de bedrijfsvoering en strategie. De BI-tool van Cohesie wordt verder gebruikt voor het opstellen van de begroting en inhoudelijke discussies met borgverzekeraars en huisartsen.