Woningschaarste, aflossingsvrije hypotheken en online gebruikersgemak. Deze en andere onderwerpen kwamen voorbij op het Hypotheken Event, op 12 en 13 februari 2019 in Utrecht. We blikken terug met Mirjam van Kooten. Zij was erbij namens HippoLine.

Veel opgestoken?

‘Jazeker! Interessant programma, leuke sprekers. En dit keer het hele event in 24 uur. Dat pakte goed uit. Een slimme zet van de organisatie. Het is vooral een netwerkevent waar partijen weer bijpraten of kennismaken, omlijst met informatie over de nieuwste ontwikkelingen.’

HypothekenEvent2019

Heeft het je wat opgeleverd?

‘Dat je er bent, dat je gezien wordt, kennis uitwisselt en hoort wat er speelt in de markt. Daar zijn collega Sjoerd Meeuwsen en ik op aangehaakt. Dat levert nuttige kennis op. We hebben veel mensen gesproken bij onze stand.’

Een opvallende stand…

Klopt. Bij ons konden bezoekers hun kennis over de hypotheekmarkt en data toetsen door middel van een online enquête, getiteld: who’s afraid of red, yellow and data?

HippoLine Hypotheken Event 2019

En je was spreker in het middagprogramma.

Mijn verhaal ging over kansen, nieuwe datatoepassingen en koplopers in de hypotheekmarkt. Mijn boodschap is: durf informatie te delen. Maak data transparant voor medewerkers en stakeholders. Gedeelde data levert nieuwe inzichten op. De techniek is geen belemmering. Kijk naar het HDN (Hypotheken Data Netwerk), een uniek platform met data over de hypotheekmarkt. Die informatie is accuraat, actueel en niet in commerciële handen. Partijen kunnen makkelijk op het platform aanhaken om zo nieuwe inzichten te verkrijgen. De hypotheekmarkt ligt wat dat betreft ver voor op andere sectoren.’

MirjamVanKooten2019

En die nieuwe datatoepassingen?

‘De techniek om data te ontsluiten wordt zodanig leuk, dat het voor personen in control, managers en besluitvormers, dienend gaat worden. Ik noem enkele voorbeelden:

  • narrative and natural language, dat is een techniek die grafieken en tabellen voor je interpreteert. Dat wat je ziet wordt on demand vertaald naar tekst. Dat is een tekst die altijd verder gaat dan het grafiekje zelf. Natural language ziet correlaties en kan voorspellen. Dat is straks supergebruiksvriendelijk.
  • De chatbot is ook nieuw. Nu kun je Siri een vraag stellen, binnenkort kan dat ook aan je data. Je kunt vragen: hou me op de hoogte als er iets mis gaat.
  • Machine learning wordt ook verder doorontwikkeld. Die integratie in het dashboard komt eraan. De machine gaat voor jou op zoek naar verklaringen in de data. Hij ontdekt groepen, clusters, verbanden. Dat soort zaken.
  • Augmented visualisatie tot slot, is de techniek dat je device straks automatisch visualisaties aanbiedt. Over bijvoorbeeld de startersmarkt. Jij bent degene die bepaalt met welke beelden je het verhaal wilt vertellen. Daarmee heb je dus geen scriptingtaal meer nodig. De kennis van techniek verschuift naar de man of vrouw die de beslissingen moet nemen.

Dit zijn enkele nieuwe datatoepassingen. Een deel is al beschikbaar, onze mensen kunnen laten zien hoe het werkt.’

Een dashboard met slimme teksten (narratives in Qlik) is te zien op ons videokanaal. 

Blog Marijn Boerman over Qlik Cloud

2024 het jaar van Qlik Cloud?


Verklarende tekst bij datavisualisaties
HippoLine en Blinqx gaan samen en vieren dat met een medewerkersborrel met champagneHippoLine
Afbeelding chip computer goudkleurig bij blog over eigenaarschap bedrijfsdataHippoLine via iStock
Qlik Sense release augustus 23HippoLine via iStock
Qlik OpenAI connectorHippoLine

ChatGPT en Qlik