HippoLine Insurance Platform (HIP)

HIP is het vooruitstrevende business intelligence platform voor de verzekeringsbranche, ontwikkeld voor klanten van ANVA en gebouwd door ons team van BI-specialisten uit de assurantiebranche.

 • HIP biedt volledig inzicht en controle over alle bedrijfsactiviteiten.
 • HIP is altijd en overal binnen handbereik (desktop, laptop, tablet of smartphone).
 • HIP is plug & play en voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden.

Of je nu operationeel, tactisch of strategisch werkt, HIP heeft alle antwoorden. En wil je inzichten delen, dan kan dat met HIP/reporting.

Complete assurantiebedrijf in kaart

HIP is een platform met thematische thema’s: Portefeuille, Financieel, Schade, Resultaat, Concern Totaal, Commercieel Operationeel, Polis Operationeel, Schade Operationeel en Beheer. Alle bedrijfsactiviteiten dus. Gebruikers van HIP kunnen alle vragen stellen. HIP brengt op één plek het complete assurantiebedrijf in kaart.

HIP\reporting

Wil je de inzichten uit HIP delen in inzichtelijke rapporten, dan is HIP\reporting een krachtig instrument. HIP\reporting biedt uitstekende oplossingen voor het efficiënt aanleveren van rapportages, zowel binnen als buiten de organisatie. Denk aan geautomatiseerde controles op sanctielijsten of het dagelijks uitwisselen van risico-informatie.

Door HIP\reporting in te zetten voor deze doeleinden, vermijd je repetitief werk, minimaliseer je foutgevoeligheid en garandeer je tijdige levering aan je ontvanger. Bovendien voldoet HIP\reporting aan de hoogste beveiligingsnormen. Met de app Reporting Monitor heb je de volledige controle over de verzending van je rapporten.

Een goed beheerde portefeuille is essentieel voor het opbouwen en behouden van sterke klantrelaties. De apps in het thema Portefeuille geven grip op o.a. risicobeheer, cross-selling, financiële planning en compliance en rapportage. Je krijgt o.a. antwoord op:

 • Welke klanten hebben wel een opstal- maar geen inboedelverzekering?
 • Wat is het aandeel van bepaalde maatschappijen (of pooldeelnemers) in de provisie van een bepaalde branche?

Helder, dag-actueel beeld op álle financiële processen in je organisatie: van premie-incasso tot schadeverhaal. Dit thema heeft ook een app die het betaalgedrag van je relaties inzichtelijk maakt.

Een superhandige app voor het sturen op schades en de afhandeling:

 • Welke schadesoorten en dekkingen leveren veel schades op?
 • Hoe ontwikkelen die zich als we calamiteiten buiten beschouwing laten?
 • Welke relaties zouden baat hebben bij meer preventiemaatregelen?

In dit thema Schade zijn zowel schadelasten als schadebetalingen terug te vinden. Voor volmacht partijen zijn er standaard metingen aangemaakt, die zijn terug te vinden in de dropdown, met metingen linksboven op elke pagina. Met slechts een paar klikken komen gebruikers tot waardevolle inzichten.

Onmisbaar voor het analyseren en sturen op schaderesultaat, met antwoorden op:

 • Hoe ontwikkelt het CRvP van relaties, collectiviteiten, maatschappijen, of andere delen van de portefeuille zich?
 • Wat zou de invloed zijn op het schaderesultaat wanneer we afscheid nemen van bad brothers?

Een helicopterview over het reilen en zeilen van de gehele organisatie. Concern Totaal geeft een totaaloverzicht op het assurantiebedrijf. Verplichte kost voor bestuurders om de ochtend mee te starten:

 • Zijn werkvoorraden en doorlooptijden overal binnen de gestelde normen?
 • Hoe evolueren de portefeuille, omzet, resultaat en lopende acties?

Voor het optimaliseren van commerciële strategieën en het benutten van groeimogelijkheden. Commercieel Operationeel geeft antwoord op o.a.:

 • Hebben je producenten hun top-100 relaties recent gesproken?
 • Wat is het bereik en effect van commerciële acties?
 • Waar liggen de groeikansen, binnen en buiten de portefeuille?

Polis Operationeel geeft grip op de dagelijkse gang van zaken:

 • Wat is de precieze werkvoorraad: wat zit erin en hoe ontwikkelt die zich?
 • Check de doorlooptijden van verschillende taken en werkzaamheden: zijn die in lijn met de doelstellingen?

Verschillende apps die je snel en eenvoudige helpen grip te krijgen op de dagelijkse gang van zaken:

 • Hoe verloopt de afhandeling van de schades?
 • Zijn er (nog) openstaande schades zonder agenda?
 • Worden doelstellingen gehaald, zijn de doorlooptijden (nog) op orde?

Het thema Beheer maakt de inrichting van de ANVA Backoffice overzichtelijk en identificeert snel afwijkingen:

 • Welke clausules en voorwaarden worden op welke polissen (niet meer) gebruikt?
 • Zijn de gebruikte clausuleteksten nog actueel?

Maak je bovendien gebruik van HIP/reporting dan krijg je een volledig overzicht van alles wat verstuurd is, waar en wanneer.

Op dit moment een vijftal apps. Externe databronnen die aan jouw data bij ANVA zijn gekoppeld. Dit is het huidige aanbod:

 • RDW Kentekenregister
 • Cumulatierisico
 • Rolls Premievergelijking
 • Een koppeling met je boekhoudsoftware (Exact Online, Twinfield, AFAS, Multivers e.a.)

Met HIP/reporting deel je inzichten uit HIP in inzichtelijke rapporten, zowel binnen als buiten de organisatie. Met HIP/reporting vermijd je repetitief werk, minimaliseer je foutgevoeligheid en garandeer je tijdige levering aan je ontvangers.