Haal meer uit Teamleader Focus met BI

Op detailniveau een schat aan nieuwe inzichten

‘Wat doen jullie zelf met BI bij HippoLine?’ Die vraag krijgen we regelmatig. Voor klantbeheer, facturatie en projectmanagement gebruiken we Teamleader Focus. Maar omdat dat CRM-pakket slechts een zeer beperkt statistiekenoverzicht heeft hebben wij onze data uit Teamleader ontsloten in een dashboard met Qlik Sense. Dat levert op detailniveau een schat aan nieuwe inzichten op. Bastiaan van den Broek somt in dit blog de voordelen op.

Haal meer uit Teamleader Focus

Extra filtermogelijkheden

Met Qlik hebben wij meer flexibiliteit gecreëerd in het inzien van de data door extra filters te bouwen. Zo kunnen wij op klantniveau meer data inzichtelijk te krijgen:

 • Het aantal deals per klant waarbij gefilterd kan worden op de status van een deal, de deal fase en de naam van de deal.
 • Het aantal projecten en fases per klant waarbij gefilterd kan worden op de status van het project en de bijbehorende deal status. Ook kunnen we bepaalde filters toepassen op de fase, zoals wie de verantwoordelijke medewerker is voor de fase, de status van de fase en in welke mate de fase billable is.
 • Per klant zijn tijdregistraties van medewerkers zichtbaar, zodat precies kan worden nagegaan welke medewerkers voor de klant gewerkt hebben en hoe lang.
 • Per klant kan worden ingezien hoeveel uren er declarabel zijn geweest per project en per fase.
 • Er kan ook op andere dimensies worden gefilterd. Zo kunnen klanten bijvoorbeeld per klant tag gefilterd worden, waarmee je door middel van het invullen van klant tags in Teamleader Focus zelf bepaalde groeperingen van klanten kunt samenstellen waarop je vervolgens in de Qlik Sense dashboards kunt filteren.

Teamleader Focus krantenoverzicht

Teamleader Focus data verrijken met andere bronnen

Qlik Sense biedt de mogelijkheid om in een dashboard heel eenvoudig data uit verschillende databronnen te combineren. Zo krijg je meer inzicht en samenhang. Zo kan tijdsregistratie-data uit Teamleader Focus bijvoorbeeld worden gecombineerd met andere personeelsdata.

Gedetailleerde Timetracking van medewerkers

In Teamleader hebben we een getailleerd timetracking dashboard gemaakt van onze consultants. Daar waar het standaard Teamleader Focus dashboard enkel de totale geregistreerde tijd en de totale factureerbare tijd per medewerker laat zien, kunnen wij met het Qlik Sense dashboard verder inzoomen op de tijdsbesteding van onze consultants. De voordelen?

 • Zo kan precies worden bepaald hoeveel dagen een consultant heeft gewerkt, aan hoeveel verschillende projecten en fases gewerkt is, wat er aan reistijd is besteedt, hoeveel uur verzuim/verlof er geweest is en hoeveel uur er daadwerkelijk gewerkt is ten opzichte van het aantal contracturen van de consultant.

Timetracking Teamleader Focus

Gedetailleerde facturatie inzichten

Daar waar Teamleader Focus ten aanzien van facturatie slechts de totale omzet in een lijngrafiek weergeeft, met als enige filter een specifieke klant, hebben wij in Qlik Sense meer details uit de facturen toegevoegd. Waaronder:

 • De ontwikkeling van de omzet op bedrijfsniveau/klantniveau per jaar of het maandelijkse omzetverloop vergeleken per kalenderjaar. Op die manier zowel hoog over per jaar een omzetvergelijking gemaakt worden alsmede per maand vergeleken per kalenderjaar.
 • De mogelijkheid om de totale omzet per klant tag in te zien, wat je de optie geeft om per gegroepeerde klanten de omzet te vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om per business unit omzetvergelijkingen te maken.
 • Inzicht in het aantal facturen, het aantal betaalde facturen en het aantal niet betaalde facturen op bedrijfsniveau en klantniveau.
 • In één oogopslag inzicht in de facturen en factuurdetails per klant en/of klant tag over een bepaalde tijdsperiode bekeken.
 • Inzicht in het nakomen van de betaalverplichting van alle klanten. Denk hierbij aan het gemiddelde aantal dagen dat verstrijkt totdat de klant een factuur betaalt en de hoe hoog de klant scoort op het nakomen van de betaalverplichting binnen de gestelde termijn.

Teamleader Focus facturatie

Sneller inzicht door sterker visualisaties

Visualisaties stellen ons in staat om snel patronen in data te herkennen. In al onze Teamleader Focus dashboards maken wij dan ook optimaal gebruik van de uitgebreide visualisatie mogelijkheden die Qlik Sense biedt. Naast het feit dat we over detailleerde dashboards op basis van Teamleader Focus data beschikken, zijn we ook in staat om dit op een intuïtieve manier visueel te maken.

Maakt uw organisatie ook gebruik van Teamleader Focus en bent u nieuwsgierig naar de Qlik Sense dashboards die wij ontwikkkeld hebben? Neem dan gerust contact met ons op. By the way, bij HippoLine werken we ook met MailChimp en Twinfield. Ook die databronnen kunnen wij met Qlik beter analyseren.

Bastiaan van den Broek, BI-consultant