Geografische data en GIS

Geografische data en GIS (Geografisch Informatiesysteem) zijn waardevolle hulpmiddelen voor organisaties. Deze informatie kan gemakkelijk worden geïntegreerd in een Business Intelligence (BI) dashboard, wat veel voordelen oplevert.

Op welke vragen krijg je dan zoal antwoord?

 1. Waar bevinden zich mijn klanten of patiënten?
 2. Welke locaties presteren het beste?
 3. Wat is de huidige status van een object?
 4. Hoe verloopt het distributieproces?
 5. Kunnen we de aanrijtijden verkorten?

Voordelen van Geografische data en GIS in BI-dashboards

Het gebruik van kaarten in een BI-tool is bijzonder handig voor het visualiseren van deze geografische gegevens. Terwijl grafieken meestal abstract zijn en slechts inzicht geven in trends of gemiddelden, bieden kaarten een direct referentiekader. Als je bijvoorbeeld gegevens over het inkomen per huishouden op een kaart weergeeft, wordt meteen duidelijk waar je moet zijn als je op zoek bent naar gebieden met hogere of lagere inkomens.

Geografische data en GIS

 • Met de combinatie GIS en BI haal je het beste uit twee werelden. Een kaartobject maakt alle data met een geografische component zichtbaar op kaart.
 • Qlik Sense heeft een geïntegreerde kaart; QlikView en Business Objects zijn te verrijken met kaarten en software van GeoQlik.

Met Qlik’s associatieve model kunnen gebruikers aan hun data oneindig veel vragen stellen. Op die manier kunnen ook kaartvisualisaties onbelemmerd worden verkend.

Als je weet dat jouw product het goed doet bij ouderen, kan het handig zijn om in je BI-applicatie meteen te zien in welke wijken die ouderen wonen. Of als jouw product inspeelt op parkeerproblemen, dan kun je zien waar die parkeerdruk het hoogst is. Vragen waarop de kaart antwoord geeft:

 • Waar zetten we de mensen en middelen in?
 • Welk vraagstuk is relevant in ons afzet of verzorgingsgebied?
 • Wat is de herkomst van onze klanten?
 • Waar zit ons marktpotentieel?
 • Waar zijn ruimtelijke verbanden te zien?
 • Hoe maken wij op kaart onze inspanningen inzichtelijk?
 • Hoe delen wij kennis over een (specifiek) gebied?

Een kaartvisualisatie is interessant voor o.a. voorraad- en goederenbeheer, CRM, planning en optimalisatie in sectoren als:

• Zakelijke dienstverlening
• Zorg en hulpverleningsdiensten
• Logistiek en bouwnijverheid
• Franchise en retail
• Verenigingen en culturele instellinge
• Publieke sector en woningcorporaties
• Verkeer en transport

In Qlik Sense kan data zowel als vlakkenkaart (zoals postcodes of gemeentes) en als puntenkaart (coördinaten) weergegeven worden. Door slim om te gaan met kaartlagen en drill down groepen kan je visualisaties maken op vlakkenkaarten van postcodes, gemeentes en buurten. Visualisaties op puntenkaarten zijn vrijwel ongelimiteerd; alle panden in Nederland zijn in 1 app te tonen.

De basiskaart heeft standaard 3 versies: OpenStreetMap volledig, een witte versie van OpenStreetMap en satellietfoto’s. Daarnaast is het ook mogelijk om je eigen achtergrondkaart of plattegrond te tonen wanneer deze via een URL benaderd kan worden.

Welke visualisatie je ook kiest, het ontwerp is een volwaardig onderdeel van de analysetool.

 • In GeoQlik kan data op verschillende kaarten cartografisch worden weergegeven, op elk gewenste schaal en met bijvoorbeeld flow- of heatmaps.
 • Als basiskaart kan bijvoorbeeld Google Maps of Open- StreetMap worden gebruikt. Maar in GeoQlik kunnen ook net zo makkelijk bestekken, ontwerpindelingen of plattegronden worden getoond.
 • Welke visualisatie je ook kiest, het ontwerp is een volwaardig onderdeel van de analysetool.

 • Met postcodes, bijvoorbeeld verkregen uit klantdata, kan GeoQlik uitstekend uit de voeten op postcode 4 en 5 niveau.
 • Ook buurtcodes en gemeentecodes zijn prima bruikbaar voor kaartvisualisaties. Een koppeling van buurt en gemeente indelingen aan postcodes in uw data set is snel te realiseren met onze koppeltabellen.
 • Voor een analyse op straat- of objectniveau kunt u uw geo-data combineren met bijvoorbeeld (openbare) BAG-data (Basisadministratie Adressen en Gebouwen).
 • De performance van grotere kaarten in Sense is voornamelijk te verbeteren door de kaart met GIS bewerkingen te vereenvoudigen en te optimaliseren. HippoLine biedt u up-to-date en geoptimaliseerde kaarten in QVD formaat aan.

Uitgaande van een 64BIT voor een server

 • Windows 7 — Windows Server 2012 R2
 • Multi Core x64 compatible processors
 • Memory minimal 2GB maar ‘the more the merrier’
 • Disk space: 200 MB totaal voor installatie
 • Web server: QlikView web server, GeoQlik web server
 • Microsoft Internet Explorer 7,8, 9 & 10 / Firefox / Safari / Google Chrome
 • .NET framework 3.5 of 4.0

GeoQlik in Qlik Sense

 • De eerste aanschaf (1 token) € 500,–
 • 2e tot de 10e token (p. token) € 350,–

GeoQlik in QlikView

 • Serverlicentie met 5 gebruikers 1.950,–
 • Serverlicentie enterprise (5 gebruikers) 6.450,–
 • Heavy user (90,–) en light user (45,00)

Bedragen zijn exclusief btw. Naast de aanschafprijs betaalt u voor support en maintenance – verplicht in het eerste jaar – 20 procent van de aanschafprijs. Daarmee houdt u recht op de nieuwste versie van de software en bug fixes.

Voor een offerte op maat – tariefstelling extra gebruikers, testserver, versiebeheer, SaaS-abonnement – neem contact met ons op.

Eendaagse developer training GeoQlik

 • Installatie, inladen kaarten in PostGIS van shapefiles, longitude en latitude, aanpassen kaarten, het maken van cartographic joins, ruimtelijke queries en nieuwe kaarten.

Eendaagse Designer training GeoQlik

 • Het visualiseren van data op de kaart, het gebruik van de diverse dimensies, best practices, het slim toepassen van variabelen, labels en schaalniveaus.

Prijs per dag per cursist € 600,- (excl. btw)

Maatwerktraining kaarten Qlik Sense

 • Slim omgaan met kaartlagen, variabelen, zoomniveau ’s en berekeningsvoorwaardes.
 • Vereenvoudigen en optimaliseren van kaartlagen, maken van KML kaarten en deze als QVD opslaan.
 • Deze training duurt een ongeveer een dagdeel. Bel of maak een afspraak om de details te bespreken.