De toekomst van kaarten in Qlik Sense

In een eerder blog  (juni 2018)  constateerde ik dat Qlik na de overname van GeoAnalytics het kaart object in de armen heeft gesloten en de nodige verbeteringen heeft doorgevoerd. Qlik is hier in de release Qlik Sense (juni, september en november) vrolijk mee doorgegaan.  Denk aan de heatmap, flowmap, linemap, piechart en zo verder.
In de tussentijd ben ik ook aan de slag gegaan met GeoAnalytics; de extensie die aan de voorkant visualisaties mogelijk maakt maar ook aan de scriptkant GIS-functionaliteiten toevoegt.
Mijn belangrijkste conclusies:

1 – Uitbreiding van het standaard kaartobject is een blauwdruk voor de andere objecten.

2 – De extensie objecten van GeoAnalytics worden overbodig en zijn dit al bijna.

3 – GeoAnalytics Connector is voor de basis GIS-gebruiker

4 – GeoAnalytics Enterprise is voor offline, afstand en route berekeningen

1 – Uitbreiding van het standaard kaartobject is een blauwdruk voor de andere objecten

In de eerste versies van het kaartobject was het niet mogelijk om meerdere laag aan te maken. Vanaf de april release is dit wel mogelijk. Daarnaast kun je aan elke laag een voorwaarde voor weergave hangen. Hierbij heeft Qlik het principe van layered complexity gebruikt: het eerste venster bevat opties voor het hele kaart object en is hierdoor overzichtelijk en wanneer je op een laag klikt opent er een nieuwe interface met opties voor enkel die laag.

Deze gelaagde interface biedt mogelijkheden om meer functionaliteiten aan een object toe te voegen, zonder dat het complex wordt voor nieuwe gebruikers. Dit zagen we als eerste terug in het kaart object en wordt nu ook in de andere objecten van Qlik Sense toegepast.

Interface 1 (boven) en interface 2 (rechts). Onder een heatmap bij weergave meerdere wijken.

2 – De extensie objecten van GeoAnalytics worden overbodig en zijn dit al bijna

Met elke update van Qlik Sense zijn het afgelopen jaar functionaliteiten toegevoegd aan het standaard kaartobject. Waar de extensie objecten van GeoAnalytics aan het begin van 2018 veel meer mogelijkheden boden dan het standaard object, is dat na alle updates niet meer het geval. Ik raad daarom iedereen aan zoveel mogelijk het standaard kaart object te gaan gebruiken, omdat de GeoAnalytics extensie objecten al grotendeels zijn geïntegreerd en deze wellicht uitgefaseerd gaan worden.

  • De voordelen van het gewone kaart object:

+    Extensie objecten moeten onderhouden worden. Bij migratie van apps naar andere machines of servers moet je ook de extensies installeren. Bij het standaard kaart object is dit niet nodig.

+    Het standaard kaartobject gebruikt 1 stuk van het grid voor het tonen van de kaart en analyses.  Bij Geo Analytics heb je voor elke kaartlaag weer een extra stuk van het grid nodig waarop de legenda getoond moet worden.

+    De interface van het standaard kaart object is een stuk gebruiksvriendelijker.

+    In de standaard kaart heb je meer mogelijkheden rondom het maken van flowmaps. (flowmap)

  • De nadelen van het gewone kaart object:

–     Het gebruik van alternatieve achtergrond kaarten (zelf gehost) gaat eenvoudiger in het extensie object van Geo Analytics.

–      In het GeoAnalytics object kun je makkelijker kaartlagen aan- en uitvinken. En dan gaat het om de analyse lagen, maar ook om wegen, steden, labels etc. geo_roadson en off.

3 – GeoAnalytics Connector is voor de basis GIS-gebruiker

Je zou je nu kunnen afvragen, wat is het bestaansrecht dan nog van GeoAnalytics? Het antwoord is de connector die met GeoAnalytics geïnstalleerd kan worden. Met deze connector kun je kaarten direct als ShapeFile of vanuit een spatial database inladen. Daarnaast kan de connector een aantal GIS-bewerkingen uitvoeren die je niet in het gewone Qlik script kunt. Denk hierbij aan:

  1. Het aanmaken van je eigen regio indeling kaart met behulp van Dissolve. Wanneer de regio indeling wijzigt, wordt in het script dus ook een nieuwe kaart aangemaakt! Voorbeeld dissolve resultaat

  1. De Within functie: in welke buurt, gemeente of postcode gebied vallen mijn coördinaten?
  2. Andere opties als cluster, binning, simplify en intersect.

Heb je al een licentie van Qlik Sense aangeschaft? Check dan of je ook recht hebt op een licentie voor GeoAnalytics en daarmee de connector kan installeren!


4 – GeoAnalytics Enterprise is voor offline, afstand en route berekeningen

Behalve de GIS-bewerkingen die je met de Plus installatie kan uitvoeren zijn er nog een aantal andere functies die gebruik maken van een externe GIS database. Denk hierbij aan reistijd, reisafstand en route berekeningen. Hierbij is externe Geodata omtrent wegen, reistijden enzovoorts nodig. Met de Plus licentie kun je gebruik maken van de servers van Qlik zelf, maar dit is niet heel snel en kan maar met kleine batches tegelijk. Wil je on opschalen, alles on premise houden of offline achtergrond kaarten toepassen? Bekijk dan de mogelijkheden van GeoAnalytics Enterprise!

Geo-coderen (omzetten adresgegevens naar long lat en andersom) kan ook via de GeoAnalytis connector. Let op: dit gaat altijd via de servers van Qlik zelf en hiervoor dient ook een aparte licentie te worden aangeschaft. Heb je nog verdere vragen over de mogelijkheden van het standaard kaartobject of de GeoAnalytics connector? Neem gerust contact met ons op! We kunnen je ook helpen aan handig kaartmateriaal om snel je visualisaties te realiseren.

Marijn Boerman

Marijn Boerman, BI-consultant en GIS-specialist