Catastrofe-monitor de SOM

Voor de SOM (Samenwerkende Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen) hebben wij in het voorjaar van 2017 een catastrofe-monitor ontwikkeld.

De SOM

Alle bij de SOM verzekerde objecten worden door middel van deze applicatie in kaart gebracht. Indien zich op een bepaalde locatie een calamiteit voordoet, is via deze applicatie direct inzicht te krijgen in de mogelijke omvang van de schade voor de door de SOM verzekerde objecten binnen een straal van 200 meter van de calamiteit-locatie.

Solvency-II

Het hebben van dit risico-inzicht is vereist ingevolge de Europese richtlijn Solvency-II, waarbij dit wordt gerelateerd aan de door verzekeraars aan te houden solvabiliteit. De Nederlandse Bank controleert verzekeraars op dit beleid. De Nederlandsche Bank (DNB) controleert of verzekeraars wat solvabiliteit betreft niet tekort schieten.