HDN Proces Index

Het Hypotheken Data Netwerk (HDN) is een autoriteit op ketenintegratie in de financiële dienstverlening. Zo’n 80 procent van alle hypotheekaanvragen gaat op dit moment via HDN. De organisatie beschikt over veel data over zowel de ontwikkelingen in de markt als het hypotheken-proces. We hebben samen 5 jaar geleden de HDN Markt Index ontwikkeld en nu is de HDN Proces Index gerealiseerd.

Zo ziet een dashboard van HippoLine eruit voor de woningmarkt.

Stap verder

De HDN Proces Index gaat een stap verder. Met dit dashboard kunnen hypotheekverstrekkers direct zien of zij hun zaken op orde hebben ten opzichte van andere partijen in de markt. Welke dossiers bijvoorbeeld blijven liggen en wat is daarvan de oorzaak. Circa 80 procent van alle hypotheekaanvragen gaat via op dit moment via HDN.

Europese regelgeving

De HDN Proces Index sluit aan op de actualiteit. Banken moeten aan een nieuwe Europese hypothekenrichtlijn voldoen. De Mortgage Credit Directive bepaalt o.a. dat een hypotheekofferte moet gelden als definitief aanbod. HDN verwacht dat de HDN Proces Index een instrument wordt waarmee hypotheekaanbieders hun processen en beleid zullen gaan aanpassen.