Arne van Groenland - HippoLine

‘taboe op ondernemerschap in de zorg’

Arne van Groenland was jarenlang manager bij een grote huisartsenorganisatie. Hij verstaat de zorgsector en weet waar met ICT en data-analyse de kansen liggen. Van Groenland is nu 100 dagen adviseur bij HippoLine. We maken tussentijds de balans op.

De toekomst van de gezondheidszorg staat stevig ter discussie, ook de rol van technologie daarin. Signaleer jij al iets van een verandering in de zorg?

‘Ik ben eigenlijk nog niet erg optimistisch en ik heb echt geen last van een winterdip. Ik zie om me heen dat de zorg ambivalent blijft in het maken van weloverwogen keuzes. De trend is samenwerken en daarom zie je ook dat overal en sector-breed proeftuinen worden gelanceerd, maar de vraag is hoe vernieuwend die zijn. En als er al sprake is van succes, welke concrete maatregelen volgen daar dan uit. Doelstellingen blijven vaak abstract’.

Bij ons aan tafel beweer jij regelmatig ‘dat er een taboe ligt op ondernemerschap in de zorg’, wat bedoel je daar mee?

‘Doordat doelstellingen abstract blijven is er altijd weer ruimte voor interpretatie. Een ondernemer kan zich dat niet permitteren. Omwille van het resultaat kijkt een ondernemer altijd naar meetbare effecten. Er moet resultaat uit zijn investering komen. Die houding mist de zorg. Het hele zorgproces is gericht op het proces zelf en niet op voor wie het proces gemaakt is. Er wordt veel geklaagd, maar tegelijk is de loyaliteit van zorgprofessionals enorm. Mensen werken hard, met hart en ziel. Niets op af te dingen. Maar of iemand op de goede plek zit, wat het rendement is en het resultaat? We weten en meten het niet’.

Wat mis jij in het debat over de toekomst van de gezondheidszorg?

‘We zijn niet in staat werkelijk te denken vanuit de patiënt. De woord ‘patiënt’ wordt als dekmantel gebruikt. In de praktijk wordt zelden vanuit de patiënt geredeneerd als ‘mens’, ‘klant’, ‘doel’. Ik verbaas mij erover dat intentie, perceptie en werkelijkheid zo ver uit elkaar liggen. In de toekomst zullen we voor ‘de patiënt’ een sluitende definitie moeten formuleren’.

Trendwatcher Bakas klinkt hoopvoller. Hij voorspelt een revolutie in de zorg en het zijn de burgers en nieuwe technologie die dat gaan bewerkstelligen…

‘Ik ben het eens met Bakas. De techniek hou je sowieso niet tegen. De burger wordt mondiger. De klant hoort centraal te staan. Dat hoeft voor de zorg geen bedreiging te zijn, maar biedt juist kansen. Omarm die verandering en ga te werk als een ondernemer. Daarmee creëer je een stevige, sturende positie in de zorgmarkt’.

 

HippoLine heeft de afgelopen jaren met succes een aantal BI-applicaties ontwikkeld voor de gezondheidszorg.

Wie de mogelijkheden wil bespreken kan een afspraak maken met Arne van Groenland of Mirjam van Kooten.